Umowy wyłączne

wyłączność

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

Współpraca na wyłączność polega na powierzeniu przez właściciela sprzedaży domu, mieszkania czy działki jednej agencji rynku nieruchomości, która wówczas może w pełni zapanować nad komunikacją marketingową i dotarciem do właściwej grupy potencjalnych klientów. Może też zaangażować się całym swoim potencjałem w sprzedaż nieruchomości, bo wszystkie działania prowadzące do sprzedaży (kto by jej ostatecznie nie dokonał) zwrócą się agencji w formie prowizji.
Dla właściciela korzyść, dla agencji – motywacja!

wiele

ARGUMENTÓW ZA

Korzyści dla właściciela nieruchomości przemawiające za sprzedażą na wyłączność poprzez agencję Khan Rea są oczywiste:

 • Pełne zaangażowanie agencji w sprzedaż nieruchomości.
 • Jednolita polityka cenowa (we wszystkich mediach), uporządkowana komunikacja z rynkiem – większa szansa szybkiej sprzedaży.
 • Zachowanie anonimowości i wzrost bezpieczeństwa poprzez kontrolę komu jest udzielana informacja na temat nieruchomości i właściciela.
 • Ograniczenie zaangażowania właściciela w proces sprzedaży – właściciel nie musi się komunikować z kilkunastoma agentami.
 • Dodatkowe działania agencji (bez kosztów dla właściciela), których w wypadku formuły otwartej nie uzyskałby, lub musiał za nie zapłacić:
  • analiza rynku wraz z rekomendacjami cenowymi oraz strategią sprzedaży;
  • plan marketingowy (promocja, reklama, kanały sprzedaży);
  • sesja fotograficzna wykonywana przez profesjonalnego fotografika;
  • sesja filmowa (jeśli zostanie uzgodniona w planie marketingowym) wraz z postprodukcją i publikacją filmu.
 • Duża liczba agencji partnerskich, poprzez które – bez angażowania właściciela i bez kosztów dla niego, agencja Khan Rea dociera do całego rynku.
 • Spokój po sprzedaży (przy sprzedaży otwartej nie do uzyskania – agenci mający nieruchomość w swojej bazie dzwonią miesiącami gdy tylko pojawi się w ich polu widzenia jakiś niedoszły klient). Przy wyłączności sprzedaż zamyka komunikację z rynkiem.

pytania

I ZGŁASZANE WĄTPLIWOŚCI (FAQ)

 • Czy szansa sprzedaży nie jest większa gdy mój dom sprzedaje dwudziestu pośredników, którzy siłą rzeczy docierają do większej liczby potencjalnych klientów, niż gdy sprzedaje go jeden?
  Nie. Na rynku premium jest wręcz przeciwnie – szansa jest mniejsza, bowiem gdy pośredników jest wielu, wówczas żaden z nich się nie angażuje się w sprzedaż uważając (skądinąd słusznie) , że jest duże ryzyko, iż się napracuje, a sprzeda kto inny. Większa liczba ofert na portalach internetowych nie oznacza większej liczby oglądających, oznacza natomiast deprecjonowanie oferty (potencjalny kupujący widząc dziesięć ofert tego samego domu dochodzi do wniosku, że to musi być jakiś wybrakowany towar skoro wszyscy nim handlują i – w domyśle – nikomu nie udało się sprzedać). Co gorsza, bardzo często oferty różnią się ceną, co dodatkowo wprowadza zamęt w głowie kupującego co do wartości domu i jego przekonanie, że ma do czynienia z czymś wybrakowanym…
 • Agencje mają swoje bazy klientów – dlaczego miałbym się ograniczać do dotarcia tylko do jednej z tych baz podpisując umowy z jedną tylko agencją?
  Współpraca na wyłączność wcale nie oznacza, że nieruchomość nie będzie sprzedawana przez innych pośredników. Wręcz przeciwnie! Agencja Khan Rea współpracuje z innymi agencjami działającymi w segmencie premium. Powierzając nam na wyłączność sprzedaż nieruchomości właściciel uzyskuje dostęp do wszystkich potencjalnych klientów zgromadzonych w bazach warszawskich agencji. Przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad komunikacją – w internecie ukazują się tylko autoryzowane ogłoszenia, w mailingach agencji partnerskich zachowana jest jedna cena oraz jednolita prezentacja nieruchomości. Wynagrodzenie agencji partnerskich pokrywa Khan Rea ze swojej prowizji – nie rodzi ono dodatkowych kosztów dla właściciela.
 • Skąd mam mieć pewność, że agencja nie podpisze ze mną umowy na wyłączność a potem nic nie będzie robić, przez co sprzedaż utknie w martwym punkcie na rok?
  Jest dokładnie odwrotnie. Podpisując umowę na wyłączność z agencją Khan Rea właściciel nieruchomości zyskuje narzędzie kontroli nad zaangażowaniem agencji w sprzedaż. Ma także możliwość rozwiązania umowy gdyby okazało się, że zaangażowanie agencji jest niewystarczające. Nasza współpraca zaczyna się od przygotowania planu marketingowego i planu sprzedaży. Wyspecyfikowane w nim zadania są ujęte w harmonogram. Raz w miesiącu raportujemy postępy w wykonaniu zadań i rezultaty komunikacji z rynkiem. Właściciel ma pełną kontrolę nad zaangażowaniem agencji Khan Rea oraz narzędzie przerwania współpracy gdyby ta okazała się niesatysfakcjonująca.
 • Jak mogę podpisać umowę na wyłączność skoro już wcześniej przekazałem do sprzedaży swoje mieszkanie kilku agencjom – nie mam czasu i głowy, żeby się teraz ze wszystkimi użerać?
  Nie ma żadnego problemu. W umowie, którą podpisujemy jest pełnomocnictwo, na podstawie którego porządkujemy relacje ze wszystkimi agencjami bez angażowania właściciela.